Pečovatelská služba
Denní stacionář

choditko

zvedaci sedatkoV roce 2023 jsme díky soukromým dárcům a finanční podpoře Pardubického kraje z Programu podpory materiálního zabezpečení pečovatelské služby za rok 2023 zakoupili nové kompenzační pomůcky.

Pečovatelská služba získala vysoké chodítko s motorem, které bude zapůjčováno klientům pečovatelské služby. Zvedací židle bude sloužit v mimořádných situacích, např. při pádu klienta.

skutrBěhem prosince 2022 proběhla na www.startovac.cz akce na výběr finančních prostředků určených k zakoupení elektroskútru pro pečovatelskou službu DOMOV Bystré, o.p.s.

Celkově se vybralo od 43 podporovatelů 120 600 Kč. Někteří podporovatelé budou mít na skútru svoji propagační samolepku. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo nám pomohli. Jednalo se o jednotlivce, např. p. Aleš Votava z Bystrého, Markéta Sejkorová z Bystrého, Věra a Miroslav Janíkovi z Brna, MUDr. Mičan Vladimír, MUDr. Sejkorová Jitka …, i firmy, např. firma Skalab ze Svitav, Broome s.r.o. – Fashion for help … Vaší podpory a pomoci si velice vážíme.

DOMOV Bystré, o.p.s.

 

Vážení a milí, 

tímto okamžikem jsme zahájili nový projekt, jehož cílem je zakoupit elektrický skútr pro pečovatelskou službu. Snížili bychom tím náklady na dojezd ke klientům po Bystrém a v nejbližších okolních obcích. 

Proto Vás tímto prosím o finanční podporu a také šíření odkazu všemi možnými způsoby. Přispět je možné v různých finančních částkách, platba je možná platební kartou nebo bezhotovostním převodem.

https://www.startovac.cz/projekty/domovbystre

Děkujeme za podporu naší činnosti. Marie Štouračová 

 

Od 1.3.2021 nabízíme pečovatelskou službu také v těchto obcích:

  • Bělá nad Svitavou, Banín, Lavičné (Pardubická kraj)
  • Velké Tresné, Rovečné, Dalečín, Věstín (Kraj Vysočina)

NÁKUP NOVÉHO AUTA PRO TERÉNNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBU

sanderoPečovatelská služba je absolutně závislá na spolehlivém provozu svých aut. Od roku 2016 se snažíme obnovit stará auta za nová a jejich počet rozšířit. Pro současnou velikost území, kde je naše služba poskytována ( Bystré, Rohozná, Hartmanice, Nedvězí, Svojanov, Nyklovice, Sulkovec, Vítějeves, Bohuňov) a dobrou časovou dostupnost služby, potřebujeme minimálně 5 aut. V roce 2020 se nám podařilo získat další nové auto - Dacia Sandero.

Pro zakoupení auta byl vypracován projekt "Pomoc je možná, jen se k Vám dostat II". Ten finančně podpořil Pardubický kraj částkou 120 000Kč, Výbor dobré vůle- Nadace Olgy Havlové částkou 80 000Kč, donátoři celkovou částkou ve výši –39 900 (Honební společenstvo Rohozná ,firma Czech Hydro s.r.o.)

Všem, kdo finančně projekt podpořili DĚKUJEME!
Pečovatelská služba DOMOV Bystré,o.p.s.

parkraj VDV logo 2017

logolink Konep PK BF razítko

Ve středu 9.10.2019 jsme se poprvé zúčastnili Burzy filantropie pro okres Svitavy. Donátory jsme žádali o finanční podporu projektu "Pomoc je možná, jen s k vám dostat", jehož cílem bylo zakoupit auto pro pečovatelskou službu. Auto jsme zakoupili nejen díky Burze filantropie, ale také díky podpoře Pardubického kraje a darů z let minulých určených na investoční záměry.

Díky Burze filantropie jsme získali 36 000Kč a ještě materiální vybavení v hodnotě 8 000Kč.

Všem velice děkujeme.

renault

 

 abplast adfors logo kudos medesa VHOS logo TPR

Pečovatelská služba se na začátku roku 2019 zapojila do projektu "Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II". Tento projekt trvá do poloviny roku 2020.

Realizace projektu probíhá v oficiálním partnerství s krajem Vysočina  a krajem Pardubickým (celkem 4 kraje), zaštiťuje ho Institut sociální práce a  je spolufinancován Evropskou unií.

Číst dál: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – PŘÍLEŽITOST PRO ŽIVOT  DOMA II

Díky finanční podpoře Pardubického kraje , obcí a darům byl v roce 2018 realizován projekt Zázemí pro zaměstnance.

Cílem projektu bylo zajistit dostatečné vybavení nábytkem kanceláře vedoucí PS a denní

místnosti pro PSS. Vedoucí služby doposud sdílela kancelář s účetní a sociálním pracovníkem, což bylo nevhodné při jednáních se zájemci o službu a s uživateli služby. V jedné kanceláři nebyl dostatek prostoru tak, aby měl každý zaměstnanec prostor dle svých potřeb.

Číst dál: PROJEKT ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 VDV logo 2017

mpsv logo


Program Rozvoj a obnova
materiálně technické základny
sociálních služeb 013 310

renault

Domov Bystré o.p.s. získal pro svoji pečovatelskou službu nové osobní auto. Auto bude sloužit k převozu osob se sníženou schopností pohybu, včetně osob na vozíku.

Pečovatelská služba poskytuje pomoc seniorů, osobám s chronickým onemocněním či zdravotním postižením od 18 let věku, kteří se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Součástí péče o ně je také doprava a doprovod na úřady, k lékaři či do veřejných služeb.

Domov Bystré o.p.s. najel za rok 2017 při poskytování péče celkem 8 881km.

Díky novému autu budeme nyní schopni zajistit také převoz uživatele služby, který je upoutaný na vozík.

            Reanult Kango se speciální úpravou bylo zakoupeno díky finanční podpoře Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové, Ministerstvu práce a sociálních věcí (program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb) a finančním darům získaným v průběhu přechozích dvou let.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (auto.pdf)auto.pdf[ ]244 kB