Pečovatelská
služba

V roce 1996 bylo založeno občanské sdružení Domov Bystré, které započalo s realizací pečovatelské služby.

V roce 2013 bylo občanské sdružení transformováno na obecně prospěšnou společnost - DOMOV Bystré, o.p.s., která realizuje dle zákona 108/2006 o sociálních službách pečovatelskou službu. Zakladatelem o.p.s. je obec Bystré.

Od roku 1996 poskytujeme pečovatelskou službu v kraji Pardubickém, v roce 2015 jsme začali službu poskytovat také v kraji Vysočina

Od. ledna 2024 realizujeme denní stacionář pro seniory, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním