Pečovatelská služba
Denní stacionář

V roce 1996 bylo založeno občanské sdružení Domov Bystré, které započalo s realizací pečovatelské služby.

V roce 2013 bylo občanské sdružení transformováno na obecně prospěšnou společnost – DOMOV Bystré, o.p.s., která realizuje dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pečovatelskou službu. Zakladatelem o.p.s. je obec Bystré.

Od roku 1996 poskytujeme Pečovatelskou službu v Pardubickém kraji, v roce 2015 jsme začali službu poskytovat také v Kraji Vysočina

Od ledna 2024 realizujeme Denní stacionář pro seniory, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním.