Pečovatelská služba
Denní stacionář

 1. Pokud máte zájem o službu Denní stacionář pro sebe, svoji blízkou osobu, či takovou osobu zastupujete je možné získat potřebné informace o službě Denní stacionář na internetových stránkách organizace (www.domovbystre.cz), nebo telefonicky u vedoucí služby DS (722 358 855) nebo ředitelky organizace (607 785 488).
 2. Služba Denní stacionář se poskytuje na základě uzavřené smlouvy. Zájemce o službu musí nejprve vyplnit a podat žádost o poskytování služby Denní stacionář (DS).
 • žádost je možné stáhnout z webových stránek organizace (www.domovbystre.cz) v sekci Denní stacionář potřebné dokumenty
 • nebo vyzvednout žádost v kanceláři DOMOVA Bystré, o.p.s. v prostorách Denního stacionáře na adrese Na Podkově 68, Bystré
 • žádost může být zájemci na jeho požádání i doručena
  2. Jakmile je žádost podána, sociální pracovník si se zájemcem domluví schůzku, která proběhne buď u zájemce doma nebo v kanceláři DS. V případě potřeby může sociální pracovník zájemci o službu DS dovést žádost a pomoci s jejím vyplněním při první návštěvě. Sociální pracovník zjišťuje, v jaké sociální situaci se osoba nachází, zmapuje potřeby žadatele, zjišťuje očekávání zájemce nebo jeho zástupců (opatrovníka) od sociální služby. Probere možnosti pobytu v DS. Provede seznámení s potřebnými informacemi o fungování služby, právech a povinnostech, úhradou za službu dle stanoveného stupně. Nabídne možnost návštěvy prostor Denního stacionáře, či možnost si vyzkoušet krátký program v DS ještě před podpisem smlouvy. Při schůzce bude domluven rozsah a frekvence služby (ve které dny bude zájemce do DS docházet a v jakou denní dobu).
  3. Po zjištění všech potřebných informací je vypracována smlouva (ta obsahuje dohodnutý rozsah, frekvenci poskytované služby, způsob úhrady dle stanoveného stupně, dobu platnosti smlouvy a další důležité informace). Zájemce je seznámen s jejím návrhem a následně je smlouva podepsána. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který s ním průběh služby dále plánuje, hodnotí a řeší případné potřeby změny.
  4. Klient do Denního stacionáře dochází pravidelně v dohodnutou časovou dobu. V případě že se nemůže do Denního stacionáře dostavit, je potřeba se omluvit u pracovnic DS (možno telefonicky). Dle potřeby dochází v průběhu fungování služby ke změnám v časové docházce do Denního stacionáře nebo rozsahu služby dle aktuální potřeby změny u klienta.
  5. V průběhu pobytu je možno domluvit dovoz oběd u komerční službou nebo si donést svůj vlastní oběd, svačinu. Pitný režim (čaj, šťáva, káva) možno objednat za drobnou úhradu u pracovnice DS nebo si donést vše vlastní a ponechat označené v DS. Po stacionáři se pohybujete ve vlastích přezůvkách, doporučeno mít i náhradní oblečení + potřebné hygienické potřeby – vše máte možnost ponechat si v Denním stacionáři. U sociální pracovnice je možné mít menší obnos (max. 300 Kč), ze kterého se hradí pitný režim, vstupné, svačina …
  6. Úhrada za službu v DS může být provedena bezhotovostně nebo v hotovosti u sociální pracovnice DS. Vyúčtování služby probíhá do 10. dne následujícího měsíce a klient jej obdrží v písemné podobě.
  7. Všechny potřebné informace má klient k dispozici v písemné podobě – má telefonní kontakty na potřebné pracovníky DS – ředitelka, vedoucí DS, klíčová pracovnice.