Pečovatelská služba
Denní stacionář

23. dubna 2024 proběhlo Slavnostní otevření Denního stacionáře za účasti zaměstnanců DOMOVA Bystré, některých klientů, občanů z řad široké veřejnosti, zastupitelů spolupracujících měst a obcí i zástupců z řad sociálních institucí.

Úvodní slovo měla současná ředitelka DOMOVA Bystré, o.p.s. paní Marie Štouračová, která všechny přítomné přivítala a seznámila s myšlenkou Denního stacionáře a historií celého DB. Dále promluvil starosta Města Bystré pan Jan Neudert, který přiblížil spolupráci a přínos DB nejen pro Bystré, ale i okolní obce, které s DB také spolupracují.
Dalším z řečníků byl pan Pavel Halva, který za přitakávání a nadšeného doplňování své manželky Ivany Halvové, dlouholeté a spokojené klientky DB, promluvil o využívání nabídky nejen Pečovatelské služby, ale v poslední době i možnosti docházení do Denního stacionáře z pohledu uživatele a pečující rodiny. V neposlední řadě zaznělo i poděkování a ocenění práce sociální služby od poslance a starosty města Svitavy Davida Šimka.

Nečekanou nicméně důležitou událostí během dnešního slavnostního setkání, bylo poděkování a předání květin všem pečovatelkám a ostatním kolegyním Domova Bystré za jejich každodenní dlouholetou péči o uživatele, na které celá činnost Domova Bystré stojí.

Květinu a poděkování dostala i paní Jiřina Leinweberová, jedna ze zakladatelek pečovatelské služby.

Za hudební úvod a zpestření programu patří dík žákyním ZUŠ Bystré pod vedením pana učitele Tomáše Hrnčíře.

 

Fotografie si můžete prohlédnout ve Fotogalerie.