Pečovatelská služba
Denní stacionář

Denní stacionář (DS) je ambulantní služba, která zajišťuje péči o seniory, osoby se zdravotním omezením či chronickým onemocněním, jejich aktivizaci, prevenci osamělosti a zastoupení v péči hlavních pečujících. Do DS osoba dochází na dohodnutý časový úsek dne a poté se vrací zpět do svého domácího prostředí.

Cílem služby je, aby mohla osoba docházející do Denního stacionáře:

 • zůstat žít ve svém domácím prostředí (odtud dochází do DS)
 • smysluplně trávit čas – realizace v DS, potkávat se s dalšími lidmi, vytvářet si nové sociální vztahy
 • zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti
 • mít zachovány svoje přirozené vztahy a vazby s okolím, rodinou, přáteli …
 • s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňovat vlastní vůli, rozhodovat se, spoluúčastnit se při aktivitách nabízených v DS, apod.

Komu je služba určena:

 • seniorům (osoby nad 65 let)
 • osobám se zdravotním postižením od 18 let věku
 • osobám s chronickým onemocněním od 18 let věku

Co Vám služba může nabídnout:

 • pracovníci DS jsou stále nablízku, dopomůžou Vám tak, abyste mohl/a fungovat v běžných situacích, které jsou pro Vás obtížné (např. oblékání, pohyb, přesun, hygiena, stravování, apod.)
 • zajímavý program, kterého se můžete v DS účastnit
 • v prostorách DS se můžete seznámit a popovídat si s dalšími lidmi. Nebo můžete být jenom vedle nich
 • zatímco budete v DS, mohou lidé, kteří o Vás pečují, chodit do zaměstnání nebo tento čas využít jiným způsobem dle jejich potřeby
 • z DS se vrátíte zpátky domů
 • účast na volnočasových aktivitách

Jaký je v DS program a kdy mohu přijít:

Provozní doba je v pracovní dny v čase od 6:30 do 15:30 hodin. Docházka do DS probíhá v dohodnutém časovém úseku dne.

Denní program v DS je přizpůsoben počtu a zdravotnímu stavu uživatelů. Je tvořen dopolední a odpolední aktivitou.

Dopolední aktivita – aktivizační činnosti (rozvoj schopností, podpora orientace, čtení novin a probírání různých témat, zaměření na koníčky, trénink paměti, ruční práce, výtvarná činnost apod.), po svačině zaměření na pohybovou aktivitu (procházka, lehké cvičení, posezení na zahradě apod.).

V odpolední části po obědě je možné využít relaxaci (poslech hudby, četba) nebo se účastnit společenských her či dalším aktivitám, dle zájmu.

Součástí programu jsou i výlety a procházky do okolí, společné vaření, pěstování květin, bylinek a zeleniny dle zájmu, četba, sledování filmů, společné zpívání, pozvání zajímavých hostů, besedy a přednášky na různá témata apod.