Pečovatelská služba
Denní stacionář

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc lidem, kteří se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné osoby. Služba je poskytována v jejich domácnosti a to na základě individuálních potřeb. Jedná se o komplex služeb, které zahrnují např. pomoc při osobní hygieně, pomoc s oblékáním, pomoc při zajištění chodu v domácnosti, dovoz oběda a jeho podání, nákupy, pochůzky, doprovod k lékaři …

Poskytování pečovatelské služby je zajištěno tak, aby mohl člověk setrvat co nejdelší dobu ve svém přirozeném prostředí, ve své vlastní domácnosti. Snažíme se klienty podporovat v jejich vlastní soběstačnosti. Službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.