Pečovatelská služba
Denní stacionář

V únoru 2024 jsme otevřeli novou sociální službu – Denní stacionář.

Denní stacionář je prostor, kde se scházejí klienti, kteří potřebují během dne větší míru dohledu a pomoci (např. klienti se syndromem demence, osoby se sníženou schopností pohybu …). Jeho cílem je odlehčit v péči během dne, kdy jsou hlavní pečující např. v práci, potřebují si odpočinout, zařídit si své osobní záležitosti.

Stacionář navštěvují ale i klienti, kteří ještě nepotřebují osobní péči, ale žijí třeba sami, cítí se osaměle, chtějí být v kontaktu se svými vrstevníky, potřebují aktivizaci, která jim pomůže udržet svoje schopnosti a dovednosti.

Pro každou skupinu je připraven program dle jejích potřeb.

Klientům nabízíme tyto služby:

  • skupinové cvičení, trénování paměti, podpora jemné a hrubé motoriky, hry, ruční práce, výtvarné práce, vaření, hudební aktivity, podpora komunikačních dovedností, práce s květinami a bylinkami, relaxace
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: výlety, procházky, setkání s vrstevníky a širší veřejností (ZŠ, ZUŠ …), spolupráce s rodinami
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním a venkovním prostředí
  • pomoc při podávání jídla a pití, obědy jsou zajištěny prostřednictvím komerčních firem či z domu, svačiny si klienti nosí z domu
  • pomoc při osobní hygieně, výměna inkopomůcek dle potřeby
  • sociálně terapeutické činnosti: muzikoterapie, trénování paměti, terapie dle zájmu
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Stacionář je možné navštěvovat v jakémkoliv úseku dne mezi 6:30–15:30, kterýkoliv všední den v týdnu. Klientovi zajistíme dopravu do a ze stacionáře.

Denní stacionář vznikl i díky finanční podpoře NADACE ČEZ.

Nadace CEZ Barva pozitiv RGB