Pečovatelská služba
Denní stacionář

skutrBěhem prosince 2022 proběhla na www.startovac.cz akce na výběr finančních prostředků určených k zakoupení elektroskútru pro pečovatelskou službu DOMOV Bystré, o.p.s.

Celkově se vybralo od 43 podporovatelů 120 600 Kč. Někteří podporovatelé budou mít na skútru svoji propagační samolepku. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo nám pomohli. Jednalo se o jednotlivce, např. p. Aleš Votava z Bystrého, Markéta Sejkorová z Bystrého, Věra a Miroslav Janíkovi z Brna, MUDr. Mičan Vladimír, MUDr. Sejkorová Jitka …, i firmy, např. firma Skalab ze Svitav, Broome s.r.o. – Fashion for help … Vaší podpory a pomoci si velice vážíme.

DOMOV Bystré, o.p.s.