Pečovatelská
služba

nakup automobilu

NÁKUP NOVÉHO AUTA PRO TERÉNNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBU

sanderoPečovatelská služba je absolutně závislá na spolehlivém provozu svých aut. Od roku 2016 se snažíme obnovit stará auta za nová a jejich počet rozšířit. Pro současnou velikost území, kde je naše služba poskytována ( Bystré, Rohozná, Hartmanice, Nedvězí, Svojanov, Nyklovice, Sulkovec, Vítějeves, Bohuňov) a dobrou časovou dostupnost služby, potřebujeme minimálně 5 aut. V roce 2020 se nám podařilo získat další nové auto - Dacia Sandero.

Pro zakoupení auta byl vypracován projekt "Pomoc je možná, jen se k Vám dostat II". Ten finančně podpořil Pardubický kraj částkou 120 000Kč, Výbor dobré vůle- Nadace Olgy Havlové částkou 80 000Kč, donátoři celkovou částkou ve výši –39 900 (Honební společenstvo Rohozná ,firma Czech Hydro s.r.o.)

Všem, kdo finančně projekt podpořili DĚKUJEME!
Pečovatelská služba DOMOV Bystré,o.p.s.

parkraj VDV logo 2017