Pečovatelská
služba

DOMOV Bystré,o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která realizuje pečovatelskou službu v Bystrém a obcích ve vzdálenosti do 15km. Obce se nacházejí v kraji Pardubickém a v kraji Vysočina (Bystré, Jedlová, Korouhev, Nedvězí, Svojanov, Hartmanice, Trpín, Rohozná, Bohuňov, Vítějeves, Nyklovice, Sulkovec, Ubušínek…..)

DOMOV Bystré, o.p.s. má tyto orgány :

  1. Správní rada -  dbá na zachování účelu, pro který byla založena a na řádné hospodaření s majetkem, má 6 členů
  2. Ředitel – je statutárním orgánem společnosti, jmenuje a odvolává ho správní rada
  3. Dozorčí rada – je kontrolní orgán společnosti, má tři členy