Pečovatelská služba
Denní stacionář

Společnost DOMOV Bystré, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje obecně prospěšné služby spočívající ve výkonu činností sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (terénní a ambulantní služby), vzdělávacích aktivit a volnočasových aktivit. Kromě těchto aktivit může vykonávat i doplňkové činnosti dle své zakládací listiny.

DOMOV Bystré, o.p.s. má tyto orgány:

  1. Správní rada  dbá na zachování účelu, pro který byla založena, a na řádné hospodaření s majetkem, má 6 členů (Ing. Miloslav Sejkora, Jindřich Javůrek, Ing. František Burša, Radek Kříž, PhDr. Jaroslava Filipová, Mgr. Iva Leinweberová)
  2. Ředitel – je statutárním orgánem společnosti, jmenuje a odvolává ho správní rada (Mgr. Marie Štouračová)
  3. Dozorčí rada – je kontrolní orgán společnosti, má tři členy (Miloslav Tocháček, Dana Pušová, Věra Andrlíková)