Pečovatelská služba
Denní stacionář

Pečovatelská služba se na začátku roku 2019 zapojila do projektu "Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II". Tento projekt trvá do poloviny roku 2020.

Realizace projektu probíhá v oficiálním partnerství s krajem Vysočina  a krajem Pardubickým (celkem 4 kraje), zaštiťuje ho Institut sociální práce a  je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na rozvoj pečovatelských služeb s cílem zajistit podporu především seniorům, lidem se zdravotním postižením a s chronickým onemocněním, co nejdéle v jejich domácím prostředí a umožnit jim překonat obtížné situace, kdy se stávají závislí na pomoci druhé osoby.

Projekt nám  pomůže nastavit rozsah změn, které budou zaměřeny na podporu provádění přímé péče v přirozeném prostředí uživatele. Věříme, že díky projektu se nám podaří podpořit užitečnost naší služby a spokojenost našich uživatelů.