Pečovatelská služba
Denní stacionář

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc osobám, které se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pomoc jiné osoby.

Cílem služby je, aby mohli uživatelé služby zůstat co nejdéle ve svém přirozeném, domácím prostředí. Službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo s jinými sociálními službami.

Kdy Vám pečovatelská služba může pomoci:

 • když potřebujete pomoc s osobní hygienou a péčí o svou osobu – denní hygiena, koupání, sprchování, umývání vlasů, oblékání, svlékání …
 • když si nemůžete sami zajistit stravu nebo potraviny – zajištění nákup, pochůzek, příprava jídla, ohřátí jídla, podání jídla, nakrmení, nakrájení jídla, dovoz oběda …
 • když potřebujete pomoci s vedením domácnosti – běžný úklid, velký úklid, uložení nákupů, oblečení …
 • když potřebujete doprovodit či zavést k lékaři, na veřejné instituce, úřady …
 • když chcete být v kontaktu se svým okolím – doprovodíme Vás, zajistíme Vám potřebné kontakty …
 • když máte problém s orientací v čase či prostoru – pomůžeme Vám se orientovat, zabezpečíme dodržování Vašeho léčebného režimu …
 • když potřebujete poradit jak postupovat v obtížné situaci – základní sociální poradenství, nabídka sociálních služeb

Nabídka pečovatelské služby je vždy prováděna dle konkrétní situace člověka, který ji potřebuje. Její rozsah se mění dle individuální potřeby, např. dle jeho zdravotního stavu, mometální situace rodiny, apod.

Komu je pečovatelská služba určena:

 • osobám se zdravotním postižením či chronickým onemocněním od 18 let
 • seniorům

Komu není pečovatelská služba určena:

 • osobám, které nepatří do cílové skupiny pečovatelské služby
 • osobám s duševním onemocněním, jestliže toto onemocnění může ohrožovat osobu samotnou či zaměstnance nebo jestliže by toto onemocnění neumožnilo naplnit poslání pečovatelské služby
 • osobám, které vyžadují hospitalizaci
 • osobám, které nejsou schopny zabezpečit bezpečné prostředí pro realizaci služby
 • osobám, které mají specifické požadavky, které není schopna služba splnit (speciální diety, služby na zavolání, omezení uživatele v pohybu)
 • osobám, které nepřistoupí na podmínky smlouvy o poskytování pečovatelské službě