Pečovatelská
služba

Na pečovatelskou službu se obrátila začátkem května paní Jana (paní J.). Tato se krátce starala o svého manžela. Před vypuknutím nemoci, která pana Zdenka (pan Z.) upoutala na lůžko, zvládal vše sám. Lékaři již nepředpokládali zlepšení zdrav.stavu a naopak stav pana Z. se měl zhoršovat.

Paní J. se zajímala, zda a v čem by jim peč.služba mohla pomoci. Měla obavu, aby péči o manžela zvládla, neboť již také měla vyšší věk a své zdrav.problémy. Přesto chtěla panu Z. splnit přání, aby mohl dožít doma.

Pan Z. byl navštíven soc. pracovnicí peč.služby, která ověřila, co zvládne ještě sám a v čem již potřebuje pomoci. Sám se s pomocí druhé osoby zvládl posadit na lůžku a částečně se najíst lžící, díky velkému třesu potřeboval pomoc při dojedení jídla a napití se. Z nízkého lůžka se s velkými problémy ze sedu zvedl přidržováním se oběma rukama druhé osoby, sám se ale nebyl bez pomoci schopen zvednout. Pan Z. zvládl s přidržováním za ruce několik krůčků potřebných k přesunu. Komunikace byl schopen omezeně, mluvil v krátkých větách velice tichým hlasem. Manželka mu pomáhala s oblékáním, výměnou inkopomůcek a při všech úkonech, kdy se pán snažil částečně dopomáhat – nastavení ruky při oblékání, nadzvednutí na lůžku. Hygiena probíhala pouze na lůžku otíráním.

Soc. pracovnice doporučila potřebné kompenzační pomůcky – vyvýšená polohovací postel, ze které by se panu Z. lépe vstávalo a díky polohování by se předcházeno vzniku proleženin. Nabídnuto bylo vyzkoušení chodítka pro jistější pohyb pana Z.

Manželům bylo vysvětleno na jaké sociální dávky má pan Z. nárok a nabídnuta pomoc při podání žádosti o tyto dávky. Doporučeny byly také přípravky pro péči o namáhanou pokožku.

Soc.pracovnice rozebrala s manžely situaci pana Z. a nabídla možnou pomoc. Protože pan Z.měl oblasti péče zajištěné manželkou a tato chtěla péči zajišťovat i nadále, byla domluvena dopomoc peč. služby pouze v oblasti zajištění hygieny, kdy 1xtýdně pana Z. pečovatelka doveze na sprchování do bezbariérové koupelny v Bystrém, neboť v koupelně pana Z. byla pouze vana. Dle potřeby vyřídí pečovatelka u lékaře potřebné léky a zajistí jejich vyzvednutí v lékárně, která v místě bydliště manželů nebyla. Pečovatelka pomůže také zajistit potřebnou péči v době, kdy jí panu Z. nemůže poskytnout jeho manželka, tak aby si mohla vyřídit své záležitosti bez obavy o pana Z.

Po sepsání žádosti o poskytnutí pečovatelské služby byl panu Z. a jeho manželce vysvětlen postup před a po zavedení služby (smlouva, úhrada za službu, plánování služby, pravidla). Byla připravena smlouva, kterou pan Z. po jejím seznámení podepsal. Domluveno, jak bude péče probíhat a co vše má mít pan Z. na sprchování připraveno.

Na první péči přijela pečovatelka (klíčová pracovnice pana Z.) spolu se soc.pracovnicí, proběhlo seznámení pana Z. s pečovatelkou. Dle domluveného postupu převezla pečovatelka autem pana Z. (tento seděl na invalid.vozíku) na ambulantní sprchování do Bystrého. Pan Z. se snažil při sprchování pomáhat omýváním některých částí těla, pečovatelka se s ním na všem domlouvala. Po příjezdu domů byl pan Z. z cesty velice unavený, měl obavu, že by příští jízdu již nezvládl, projevil přání zvládnout příští hygienu doma.

Pečovatelka, soc. pracovnice a manželé hledali možnosti, jak by šlo sprchování ve vaně a úzké koupelně zvládnout. Bylo navrhnuto vyzkoušení koupání na otočném sedátku na vanu, kdy bude pro pana Z. snazší přesun z a do vany za podpory pečovatelky (pan Z.měl sice doma sedátko do vany své, ovšem nevhodný typ vzhledem k jeho pohyb.omezení). Po vyzkoušení nadále probíhalo sprchování v domácnosti pana Z., způsob mu vyhovoval. Pečovatelka na každé sprchování přivezla otočné sedátko.

Během měsíce se zdrav.stav pana Z. zhoršil. Pan Z. zůstal trvale upoutaný na lůžku, nebyl schopen se již ani za pomoci druhé osoby posadit, přestal komunikovat, stal se plně imobilní. Péče o pana Z. se stala pro jeho manželku psychicky i fyzicky náročnou, proto požádala o rozšíření peč. služby o pomoc s ranní péčí. Pan Z. ležel na elektrickém polohovacím lůžku, pečovatelky vysvětlily paní J., jak pana Z. správně polohovat. Pečovatelka jezdila za panem Z. každé ráno dopomoci s hygienou, výměnou inkpomůcky a oblékáním. Dle potřeby zastoupila manželku po domluvě i v jinou dobu. 1X týdně probíhalo koupání ve vanovém lůžku přímo na posteli pana Z. Na péči se výrazněji začala podílet i rodina pana Z., která jezdila pravidelně každý víkend a manželce při péči o pana Z. dopomáhala. Pečovatelská služba pouze doplňovala péči manželky a rodiny. V průběhu července paní J. požádala službu o pomoc i s večerní péčí o manžela. Vzhledem k úmrtí pana Z. již k dalšímu rozšíření nedošlo.

Přestože péče u pana Z. probíhala pouze 3 měsíce, tak díky obětavé pomoci rodiny a dopomoci pečovatelské služby mohl pan Z. žít a dožít doma, tak jak si přál.

Pozn.: v uvedené vesnici nefunguje hospicová péče