Pečovatelská
služba

Díky finanční podpoře Pardubického kraje , obcí a darům byl v roce 2018 realizován projekt Zázemí pro zaměstnance.

Cílem projektu bylo zajistit dostatečné vybavení nábytkem kanceláře vedoucí PS a denní

místnosti pro PSS. Vedoucí služby doposud sdílela kancelář s účetní a sociálním pracovníkem, což bylo nevhodné při jednáních se zájemci o službu a s uživateli služby. V jedné kanceláři nebyl dostatek prostoru tak, aby měl každý zaměstnanec prostor dle svých potřeb.

 

Denní místnost pro pečovatelky byla vybavena nábytkem z 50.let 19.stol., který byl

zapůjčen od města Bystré. Nábytek nebyl vyhovující dle současných standardů vybavení pro zaměstnance, zaměstnanci neměli kde si ohřát stravu, problém byl s nedostatkem umyvadel.

Během ledna až června 2018 byly zajišťovány finanční prostředky na zajištění vybavení. Následně byl vybrán nábytek – konzultace s prodejcem na místě. Po oznámení zajištění vybavení byla připravena kancelář vedoucí (vymalování starého prostoru, který sloužil jako sklad-nyní slouží půda), vystěhován byl starý nábytek z denní místnosti PSS. Následně byl nábytek přivezen a firmou složen na místě. Byl pořízen nábytek pro denní místnost pro PSS (zona na jídlo, převlékání, zajištěny jsou dvě umyvadla), vybavena byla kancelář vedoucí služby. Nyní je zázemí zaměstnanců dostačující a již odpovídá běžným kanceářským standardům dnešní doby.

 

Pardubický kraj projekt finančně podpořil z dotačního programu na sociální věci Programu 2 částkou 85 000Kč. NáCelkové náklady na projekt byly 133 761Kč.