Pečovatelská služba
Denní stacionář

Výběrová zakázka malého rozsahu na dodávku auta pro osoby s omezenou schopností pohybu- úprava pro převoz osob na vozíku.
Více informací v příloze.

S ohledem na to, že organizace neobdržela žádnou nabídku na dodávku auta pro osoby s omezenou schopností pohybu do 5.3.2018 je tato výzva k podání nabídky zrušena a v nejbližších dnech bude uveřejněna výzva nová.