Pečovatelská
služba

mapka

Pečovatelská služba se na začátku roku 2019 zapojila do projektu "Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II". Tento projekt trvá do poloviny roku 2020.

Realizace projektu probíhá v oficiálním partnerství s krajem Vysočina  a krajem Pardubickým (celkem 4 kraje), zaštiťuje ho Institut sociální práce a  je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na rozvoj pečovatelských služeb s cílem zajistit podporu především seniorům, lidem se zdravotním postižením a s chronickým onemocněním, co nejdéle v jejich domácím prostředí a umožnit jim překonat obtížné situace, kdy se stávají závislí na pomoci druhé osoby.

Projekt nám  pomůže nastavit rozsah změn, které budou zaměřeny na podporu provádění přímé péče v přirozeném prostředí uživatele. Věříme, že díky projektu se nám podaří podpořit užitečnost naší služby a spokojenost našich uživatelů.

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc lidem, kteří  se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné osoby.  Služba je poskytována v jejich domácnosti a to na základě individuálních potřeb. Jedná se o komplex služeb, které zahrnují např. pomoc při osobní hygieně,pomoc s oblékáním, pomoc při zajištění chodu v domácnosti, dovoz oběda a jeho podání, nákupy, pochůzky, doprovod k lékaři.....

Poskytování pečovatelské služby je zajištěno tak, aby mohl člověk setrvat maximální dobu ve svém přirozeném prostředí, ve své vlastní domácnosti. Snažíme se klienty podporovat v jejich vlastní soběstačnosti. Službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.