Pečovatelská
služba

mapka

 VDV logo 2017

mpsv logo


Program Rozvoj a obnova
materiálně technické základny
sociálních služeb 013 310

renault

Domov Bystré o.p.s. získal pro svoji pečovatelskou službu nové osobní auto. Auto bude sloužit k převozu osob se sníženou schopností pohybu, včetně osob na vozíku.

Pečovatelská služba poskytuje pomoc seniorů, osobám s chronickým onemocněním či zdravotním postižením od 18 let věku, kteří se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Součástí péče o ně je také doprava a doprovod na úřady, k lékaři či do veřejných služeb.

Domov Bystré o.p.s. najel za rok 2017 při poskytování péče celkem 8 881km.

Díky novému autu budeme nyní schopni zajistit také převoz uživatele služby, který je upoutaný na vozík.

            Reanult Kango se speciální úpravou bylo zakoupeno díky finanční podpoře Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové, Ministerstvu práce a sociálních věcí (program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb) a finančním darům získaným v průběhu přechozích dvou let.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (auto.pdf)auto.pdf[ ]244 kB

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc lidem, kteří  se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné osoby.  Služba je poskytována v jejich domácnosti a to na základě individuálních potřeb. Jedná se o komplex služeb, které zahrnují např. pomoc při osobní hygieně,pomoc s oblékáním, pomoc při zajištění chodu v domácnosti, dovoz oběda a jeho podání, nákupy, pochůzky, doprovod k lékaři.....

Poskytování pečovatelské služby je zajištěno tak, aby mohl člověk setrvat maximální dobu ve svém přirozeném prostředí, ve své vlastní domácnosti. Snažíme se klienty podporovat v jejich vlastní soběstačnosti. Službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.