Kontakt

DOMOV Bystré o.p.s.
Školní 453, 569 92 Bystré
IČO: 65189337
Číslo účtu:

1280294369/0800

 

telefon: 461 741 308

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


ředitelka, sociální pracovník:
- Mgr. Marie Štouračová
  tel. 607 785 488

předseda správní rady:
- Ing. Miloslav Sejkora

sociální pracovník:
- Martina Střešňáková, DiS.
  tel. 722 358 855

Provozní doba

Terénní služba
Pondělí - Neděle:   7:00 - 19:00

(základní doba je od 7.00-15.00 – v té době je možné se na PS obrátit osobně či telefonicky)

Ambulantní služba (středisko osobní hygieny)
Pondělí – Pátek:

8.00 - 10.00

13.00 - 15.00

Děkujeme za finanční podporu:

logoMPSV

logoPU

givt

Osoby mají právo a možnost vyjádřit se k poskytování pečovatelské služby formou podání stížnosti, připomínky či námětu.

Stížnost, připomínku či námět může podat:

  • ústně (i telefonicky)
  • písemně (poštou nebo emailem, do schránky k tomu určené)

Stížnost, připomínku či námět může podat uživatel, rodinný příslušník, opatrovník nebo kterýkoliv občan.

Postup při přijímání stížnosti

Při ústním podání stížnosti si osoba, která stížnost přijímá ověří, zda se jedná o připomínku, podnět či stížnost. Ověření provede přímou otázkou, zda se jedná o stížnost, kterou chce osoba podávající řešit či ne. Pokud jde o připomínku či podnět, sdělí toto osoba vedoucímu neprodleně či na nejbližší poradě, kde je dle situace projednáno. Pokud jde o stížnost postupuje dále dle předepsaných pravidel.

Ústní podání stížnosti

Stížnost je možné sdělit osobně či telefonicky jakkémukoli zaměstnanci DOMOV Bystré o.p.s. Zaměstnanec, který stížnost přijímá si ověří, zda obsah stížnosti pochopil. Vždy osobu, která stížnost podává vyzve, že s ní může stížnost sepsat, aby nedošlo k jejímu zkreslení. Na písemném sepsání však není třeba trvat. Následně je třeba, aby zaměstnanec neprodleně informoval vedoucí pečovatelské služby, případně jí předal stížnost sepsanou. Ústní stížnost je vedoucí zaevidována v evidenci stížností – Kniha stížností.

(Neprodleně znamená ihned, nejpozději do 24 hodin.)

Písemné podání

Stížnost může být zaslána poštou, emailem nebo předána pracovníkovi  pečovatelské služby. Písemná stížnost může být vhozena do schránky na stížnosti, připomínky a podněty, která je umístěna ve vestibulu domu s pečovatelskou službou. Schránka je označena a každý týden ji v pondělí vybírá pracovník pečovatelské služby.  Pokud písemně obdrží nějaký zaměstnanec stížnost, je povinen ji neprodleně ( do 24 hod.) přeposlat nebo předat vedoucí peč. služby

Písemná stížnost je vedena v počítači a zapsána v Knize stížností.

Postup při řešení stížnosti

Každá stížnost má být vyřízena neprodleně, nejpozdějí do 30 kalendářních dnů od jejího podání. Vedoucí služby stížnost prošetří, projedná ji s dotyčným zaměstnancem, uživatele, či osobami, kterých se stížnost týká. Vedoucí se snaží získat maximálně možné dostupné informace k vypracování odpovědi na stížnost. Na základě zjištěných informací vyzve stěžovatele (písemně, telefonicky nebo osobně) a vyzve ho k projednání stížnosti.

Ústní stížnost je projednána ústně, bez sepsání protokolu, pokud to některá ze stran nepožaduje. Vždy se však stížnost zaeviduje do Knihy stížností. Respektuje se požadavek anonymity stěžovatele. Písemná stížnost je projednána a je o ní sepsán protokol, který je zaevidován v Knize stížností. Pokud byla stížnost neanonymní, dostane stěžovatel písemné vyjádření  poštou. Pokud byla anonymní, je protokol vyvěšen na informační nástěnce ve vestibulu domu s pečovatelskou službou.

Stěžovatel si může k projednání stížnosti přizvat osobu, kterou sám považuje za vhodnou.

Pokud není stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti, předá vedoucí pečovatelské služby záležitost předsedovi správní rady DOMOV Bystré o.p.s., který ji dále projedná.

Židek Vladimir – tel. 736 633 776, Rohozná 374, 569 72Rohozná

Následně je možné, aby se stěžovatel obrátil na níže uvedené instituce:

Krajský úřad Pardubice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Komenského 125, 532 11 Pardubice

Veřejný ochránce práv – Údolní 658/39, 602 00 Brno – město 542 542 111