Kontakt

DOMOV Bystré o.p.s.
Školní 453, 569 92 Bystré
IČO: 65189337
Číslo účtu:

1280294369/0800

 

telefon: 461 741 308

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


ředitelka, sociální pracovník:
- Mgr. Marie Štouračová
  tel. 607 785 488

předseda správní rady:
- Ing. Miloslav Sejkora

sociální pracovník:
- Martina Střešňáková, DiS.
  tel. 722 358 855

Provozní doba

Terénní služba
Pondělí - Neděle:   7:00 - 19:00

(základní doba je od 7.00-15.00 – v té době je možné se na PS obrátit osobně či telefonicky)

Ambulantní služba (středisko osobní hygieny)
Pondělí – Pátek:

8.00 - 10.00

13.00 - 15.00

Děkujeme za finanční podporu:

logoMPSV

logoPU

givt

S ohledem na účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v rámci Evropské unie (dále jen Obecné nařízení, tzv. GDPR), Vás tímto informujeme jakým způsobem zpracováváme a ochraňujeme osobní údaje získané v souvislosti s  naší činností.
Zákonnost zpracování a ochrana údajů

Osobní údaje, které jsme od Vás získali v souvislosti s poskytováním služeb, zpracováváme a uchováváme a archivujeme v souladu s platnými předpisy. Většinu údajů zjišťujeme a zpracováváme na základě tzv. oprávněného zájmu (zákon č.108/2006 Sb.o sociálních službách, účetních normy), některé na základě Vašeho souhlasu ( např. Souhlas s pořízením fotografie).

Všichni pracovníci, kteří přicházejí s údaji do styku, jsou povinni zachovávat mlčenlivost, každý z nich má přístup jen k těm údajům, které potřebuje pro výkon své práce. Osobní údaje v listinné a elektronické podobě zabezpečujeme tak, aby se nemohly dostat do rukou nepovolaným osobám a nemohly být zneužity. Vaše údaje nepředáváme mimo naši organizaci s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, ukládá nám to právní předpis nebo  v případě  požadavků orgánů činných v trestním řízení.

Rozsah zpracování osobních údajů uživatelů služby a jejich kontaktních osob

Uživatel služby - shromažďujeme Vaše jméno a příjemní, datum narození, adresu bydliště a adresu místa, kde je služba poskytována, telfon, email. Dále používáme informace potřebné k posouzení Vaší sociální situace a informace o Vašem zdravotním stavu související s  poskytovano službou. Zpracováváme také data od třetích stran-kontaktní osoby, lékaři, sociální pracovníci MěÚ..

Kontaktní osoba uživatele služby - shromažďujeme její jméno, adresu, telefon, email

v případě, že se rozhodnete osobní údaje neposkytnout, není možné pečovatelskou službu poskytovat, protože nemůže být uzavřena smlouva o pečovatelské službě

Dárci

Pokud jste poskytli Domov Bystré o.p.s. dar musíme evidovat jeho výši a osobní údaje v rozsahu – jméno, adresa, kontaktní údaje, číslo účtu, účel daru. Jméno dárce je uvedeno ve výroční zprávě (listinná a elektronická povaha) a na nástěnce v domě s pečovatelskou službou v Bystrém.

Vaše práva
  •  máte právo na přístup k Vašim informacím
  • máte právo na opravu údajů, pokud se změnily
  • máte právo na doplnění údajů
  • máte právo na výmaz údajů či na omezení jejich zpracování, pokud je to v souladu s právními předpisy
  • pokud zpracováváme některé údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo ho kdykoliv odvolat

                

V případě námitek a připomínek se můžete obrátit na Správce osobních údajů Domov Bystré, o.p.s, kterým je jeho ředitelka Mgr. Marie Štouračová- Školní 453, 569 92 Bystré, 607 785 488,             email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nebo na

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00Praha 7, tel 234 665 11,     www.uoou.cz