Kontakt

DOMOV Bystré o.p.s.
Školní 453, 569 92 Bystré
IČO: 65189337
Číslo účtu:

1280294369/0800

 

telefon: 461 741 308

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


ředitelka, sociální pracovník:
- Mgr. Marie Štouračová
  tel. 607 785 488

předseda správní rady:
- Ing. Miloslav Sejkora

sociální pracovník:
- Martina Střešňáková, DiS.
  tel. 722 358 855

Provozní doba

Terénní služba
Pondělí - Neděle:   7:00 - 19:00

(základní doba je od 7.00-15.00 – v té době je možné se na PS obrátit osobně či telefonicky)

Ambulantní služba (středisko osobní hygieny)
Pondělí – Pátek:

8.00 - 10.00

13.00 - 15.00

Děkujeme za finanční podporu:

logoMPSV

logoPU

givt

Pečovatelská služba se na začátku roku 2019 zapojila do projektu "Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II". Tento projekt trvá do poloviny roku 2020.

Realizace projektu probíhá v oficiálním partnerství s krajem Vysočina  a krajem Pardubickým (celkem 4 kraje), zaštiťuje ho Institut sociální práce a  je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na rozvoj pečovatelských služeb s cílem zajistit podporu především seniorům, lidem se zdravotním postižením a s chronickým onemocněním, co nejdéle v jejich domácím prostředí a umožnit jim překonat obtížné situace, kdy se stávají závislí na pomoci druhé osoby.

Projekt nám  pomůže nastavit rozsah změn, které budou zaměřeny na podporu provádění přímé péče v přirozeném prostředí uživatele. Věříme, že díky projektu se nám podaří podpořit užitečnost naší služby a spokojenost našich uživatelů.

Díky finanční podpoře Pardubického kraje , obcí a darům byl v roce 2018 realizován projekt Zázemí pro zaměstnance.

Cílem projektu bylo zajistit dostatečné vybavení nábytkem kanceláře vedoucí PS a denní

místnosti pro PSS. Vedoucí služby doposud sdílela kancelář s účetní a sociálním pracovníkem, což bylo nevhodné při jednáních se zájemci o službu a s uživateli služby. V jedné kanceláři nebyl dostatek prostoru tak, aby měl každý zaměstnanec prostor dle svých potřeb.

Denní místnost pro pečovatelky byla vybavena nábytkem z 50.let 19.stol., který byl

zapůjčen od města Bystré. Nábytek nebyl vyhovující dle současných standardů vybavení pro zaměstnance, zaměstnanci neměli kde si ohřát stravu, problém byl s nedostatkem umyvadel.

Během ledna až června 2018 byly zajišťovány finanční prostředky na zajištění vybavení. Následně byl vybrán nábytek – konzultace s prodejcem na místě. Po oznámení zajištění vybavení byla připravena kancelář vedoucí (vymalování starého prostoru, který sloužil jako sklad-nyní slouží půda), vystěhován byl starý nábytek z denní místnosti PSS. Následně byl nábytek přivezen a firmou složen na místě. Byl pořízen nábytek pro denní místnost pro PSS (zona na jídlo, převlékání, zajištěny jsou dvě umyvadla), vybavena byla kancelář vedoucí služby. Nyní je zázemí zaměstnanců dostačující a již odpovídá běžným kanceářským standardům dnešní doby.

 

Pardubický kraj projekt finančně podpořil z dotačního programu na sociální věci Programu 2 částkou 85 000Kč. NáCelkové náklady na projekt byly 133 761Kč.

 

Domov Bystré o.p.s. získal pro svoji pečovatelskou službu nové osobní auto. Auto bude sloužit k převozu osob se sníženou schopností pohybu, včetně osob na vozíku.

Pečovatelská služba poskytuje pomoc seniorů, osobám s chronickým onemocněním či zdravotním postižením od 18 let věku, kteří se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Součástí péče o ně je také doprava a doprovod na úřady, k lékaři či do veřejných služeb.

Domov Bystré o.p.s. najel za rok 2017 při poskytování péče celkem 58 881km.

Díky novému autu budeme nyní schopni zajistit také převoz uživatele služby, který je upoutaný na vozík.

            Reanult Kango se speciální úpravou bylo zakoupeno díky finanční podpoře Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové, Ministerstvu práce a sociálních věcí (program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb) a finančním darům získaným v průběhu přechozích dvou let.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (auto.pdf)auto.pdf[ ]244 kB

Výběrová zakázka malého rozsahu na dodávku auta pro osoby s omezenou schopností pohybu- úprava pro převoz osob na vozíku.
Více informací v příloze.

S ohledem na to, že organizace neobdržela žádnou nabídku na dodávku auta pro osoby s omezenou schopností pohybu do 5.3.2018 je tato výzva k podání nabídky zrušena a v nejbližších dnech bude uveřejněna výzva nová.